3_obývačka

Hrubá Borša

Snahou bolo priestor príliš nezmenšiť a vytvoriť zaujímavé kontrasty pomocou výrazných farieb.

6_vstupná hala