Štúdia Extreme Park

Štúdia športového centra – Extreme Park v blízkosti Devínskej Novej Vsi v Bratislave. 

Slúžila ako podklad k diplomovej práci, následne zameranej na interiér objektu.