Štúdia obchodu so syrmi

Štúdia interiéru obchodu so syrmi v obchodnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave.